Színházi élet

Karinthy Kabaré - felolvasószínházi est -

 

2017. november 10. (péntek), 19.00, Gödör Spicc Stúdió

Akik a nagy idők nagy alakjait megidézik:

Csákányi Eszter és Hajdu Steve

 

Rendező: Seres Tamás

 

Karinthy szerint a kabaréjelenet különleges kis műfajocska, amely ökörérvényűen fejezi ki az életet. Egy "cseppecske dráma" csupán, de dráma, mert bármennyire mulatságos, sőt röhögtető, komolyan kell venni. S ha komolyan vesszük, nem is kell okvetlenül kapcsolatban lennie a napi eseményekkel. Az ő jelenetei, humoreszkjei, kupléi éppen ezért mindmáig aktuálisak. Amit a szerelemről, a házastársi kapcsolatról, a dilettánsokról és a sznobokról, a nagyképűségről, a pénzről, a politikáról és a hatalom természetéről csaknem száz éve írt, ma is időszerű. Evés-ivás, lakmározás, turkálás az ételekben, felszolgálás a vendéglátásban, válogatás az étlapról, vagyis étkezés és italozás: örök téma a kabaréban. Eszik és iszik a pesti ember, otthon és a vendéglőben, konyhában, ebédlőben, étteremben, kávéházban, miközben kedvére elégedetlenkedhet. Zsörtölődik is, hiszen jobban esik minden falat, ha viselkedésével asztaltársa vagy a pincér idegeire megy. Karinthy úr viselt dolgait, a nevetés klasszikusainak jelenetei, humoreszkjei, kupléi idézik fel.

A Gödör Spicc Színpadának egyedi bemutató előadása egy sorozat része, melyet a Petőfi Irodalmi Múzeumban, az Óbudai Társaskörben és pl. a Kunszt estek részeként, a hajdan volt Kocka –házban játszottunk, a Kazinczy utcában.

Az évek során e produkciókban fellépett már és velünk bolondozott: Csuja Imre, Csákányi Eszter, Kamarás Iván, Fesztbaum Béla, Hajdu Steve, Fekete Ernő, Tasnádi Bence, Kocsis Gergely, Debreczeni Csaba, Elek Ferenc, Szilágyi Tibor, Für Anikó, Fenyő Iván, zenélt: Balázs József, Vázsonyi János.

Az előadás durván 100 évet ölel át, melyben Karinthy és kortársai is felvillannak, Gábor Andor pl., vagy éppen pont Kosztolányi.

 

 

Néhány kiemelt példa:

Bár az irodalom képviselői mindig is szívesen heccelték egymást, a műveken túllépő, hétköznapibb ugratásokat a nyugatosok, elsősorban Karinthy és Kosztolányi hozták divatba – olvasható Serf András cikkében, amelyben a szerző példaként idézi Kosztolányi Nyár, nyár, nyár című versét, ahol a kezdőbetűkből a “Nyald ki a seggem Karinthi” mondat olvasható ki:

 

Nyár, nyár, nyár

Nyár,

A régi vágyam egyre jobban

Lobban,

De vár, még egyre vár.

Kár

így késlekedned, mert az éj setétül.

Az élet

Siralmas és sivár

Enélkül.

Gigászi vágyam éhes, mint a hörcsög,

Görcsök

Emésztik s forró titkom mélye szörcsög.

Mostan hajolj feléje.

Közel a lázak kéjes éje.

Akarod?

Remegve nyújtsd a szájad és karod.

Itt ez ital illatja tégedet vár.

Nektár.

Te

Hűtelen, boldog leszel majd újra, hidd meg.

Idd meg.

 

Poénjaikhoz mindketten felhasználták például a felbérelt autogramkérőket. Egyszer egy egész gyereksereg rohanta meg Karinthyt, aki nagy büszkén kezdte osztogatni az aláírásait, ám a szignókat a lurkók értetlenkedve fogadták: „Ja, hát ön nem Kosztolányi? Akkor nem is kell!” – és visszaadták a papírokat. Kosztolányitól pedig egy ízben a friss autogramtulajdonos mindjárt egy másodikat, harmadikat, sőt negyediket is kért. „Mondd, fiam, mire kell neked négy aláírás?” – kérdezte a költő gyanútlanul. „Tetszik tudni – hangzott a betanított válasz –, ötven Kosztolányiért kapok egy Karinthyt.”

 

Az alábbi két levél Grätzer Józsefnek, Karinthy Frigyes hajdani „titkárának” a hagyatékából került elő, és része annak a tréfasorozatnak, amelyet Kosztolányi eszelt ki Karinthy szórakoztatására-bosszantására. Ahogy azt a leveleket közlő Hajós Géza írja, “a levél és a levelezőlap szövege a korabeli kisember esengő-sürgető folyamodvány-stílusát imitálja igen finoman”. Hajós a levélből kipontozta a trágár-komikus „lényeget”, amelyet egyébként Kosztolányi a fent idézett költemény versfőibe is belerejtett.

 

Főtitkárság

Budapest, 1926. I. 12.

 

Igen tisztelt titkár uram, bocsánatot kell kérnem öntől, hogy mint ismeretlen zavarom s egy számomra nagyon fontos és sürgős ügyben kérem jóindulatát és hathatós közbenjárását, melynek — egy pillanatra sem kétkedem — bizonyára foganatja lesz, Teljes tisztelettel kérem Önt, legyen szíves a Mesternél nekem egy magánkihallgatást kieszközölni, hogy személyesen előadhassam kérésemet, A nap, vagy éjszaka bármely órája megfelelő lenne, föltéve, hogy a Mestert nem zavarnám túlságosan valamely hosszabb lélegzetű irodalmi munkája megalkotása közben. Minthogy ezt a súlyos felelősséget az irodalom ítélőszéke előtt semmikép sem akarnám magamra venni, önhöz fordulok.

 

Az audencia egyetlen tárgya:

s…. mnek Karinthy Mester által való azonnali kiny… ása.

Gyors és remélhetőleg kedvező válaszát várva vagyok kedves és nagyrabecsült Főtitkár uramnak

 

alázatos és mindig kész híve:

Kosztolányi Dezső

 

NGS Karinthy Frigyes író Úrnak

Budapest I, Verpeléti út 2. II. 2.

Budapest, 1926. I. 19.

 

Igen tisztelt főtitkár uram, bocsánatot kérek, hogy újra háborgatom önt abban az ügyben, melyben a főtitkár úr múltkor szíves volt lakásomra telefonálni. De a választ, melyet kilátásba helyezett, még mindig nem kaptam meg. Mondanom sem kell, hogy milyen nagy reménységgel várom. Az életem, a sorsom függ kedvező elintézésétől. Karinthy Mesternek talán szíveskedjék megemlíteni, hogy családos ember vagyok, gyermekem van, s nem kétkedem, ismerve az ő áldott jó szívét, hogy ezek után készörömest szánja rá magát arra a neki csekély, de nekem rendkívüli nagy szívességre, amelyre kértem.

 

Igaz tisztelettel

híve: Kosztolányi Dezső

 

És még mindig a seggnyalásnál maradva, egy ezzel kapcsolatos Kosztolányi-Karinthy-anekdota megjelenik Kalmár Tibor A nagy nevettetők: Sztorik a pesti éjszakából című gyűjteményében is:

Egy alkalommal hárman voltak a budai kávéházban, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos és Faludy György. Karinthy tréfából egy kavicsot vett a szájába, és elváltoztatott hangon felhívta az Esztergomi Nőegylet nevében Kosztolányit telefonon, hogy felkérje egy szereplésre. A költő szabadkozott, de a felajánlott honorárium (100 pengő) hatására azonnal szabaddá tette magát. Kosztolányi becsületére legyen mondva, szóba hozta, hogy Karinthyt is meg kellene hívni. Igen ám, de a telefonáló közölte Kosztolányival, hogy így a 100 pengőt meg kellene osztani kettejük közt. Kosztolányi azt válaszolta, hogy adják neki a pénzt úgy, hogy Karinthy ne lássa. A telefonáló azt mondta, hogy ez is megoldható, de csak a nyáljelenet után. – Milyen nyáljelenet? – kérdezte a gyanútlan Kosztolányi. – Amikor én letolom a gatyám a színpadon, és te kinyalod a seggem! – felelte a kavicsot a szájából kivevő Karinthy Frigyes.”

 

https://youtu.be/Fqw4oGokKCs

Karinthy Frigyes az egyetlen, róla máig fennmaradt filmtekercsen. A Verpeléti úton (ma Karinthy Frigyes út) fiával (Karinthy Ferenc "Cini") hógolyózik és illedelmesen köszön fia egyik barátjának.

 

A darabban felcsendül majd a Hát –Bizony János sorozat néhány remeke, e címadó humoreszk az eredeti formában, ami Karinthy A Toll című összefoglalójában jelent meg; mi egy eredeti Latinovits monológot idézünk meg:

https://youtu.be/NxHRD8lvXDs

 

 

TOP